Septembra 2011. uspostavljena saradnja sa kompanijom Fricom iz Ženeve.
Od Avgusta 2010. održavamo uspešnu saradnju sa kompanijom Globus France iz Pariza.
Detaljnije o našem ISO 22000 sertifikatu na stranici QualityAustria.com
Preuzmite naše ISO 9001, ISO 22000 i HACCP sertifikate.
Izvozni broj - veterinarski pečat >>

•Istorijat

Porodica Jevtović bavi se preradom žitarica od 1942. godine. Savremeni mlin, kapaciteta 20 tona na dan, sagradjen je 1989. godine. Silos je izgradjen 2002. g. sa kapacitetom od 700 tona, opremom za eleviranje, čuvanje, filtraciju i odgovarajuće hemijsko tretiranje žita. Godine 2003. izgradjena je moderna pekara ma površini od 500 kvadratnih metara u jednoj etaži. U pekari je i postrojenje za duboko zamrzavanje i šokiranje peciva.

Razvojna koncepcija preduzeca je zasnovana na stimulisanju veće proizvodnje pšenice i drugog žita, proizvodnje kvalitetnog brašna, kao i boljeg snabdevanja gradjana kvalitetnim prehrambenim proizvodima.

-Rešenje o osnivanju vodenice iz 1942. strana I/ strana II/ strana III/ strana IV

-Ugovor iz 1942. strana I/ strana II

-Dozvola za rad mlina iz 1951.

-Rešenje iz 1967.

Hera.rs 2012